Talousosaamisen mallimaa

Suomesta halutaan talousosaamisen mallimaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite sisältyy ehdotukseen ”Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi”, joka on laadittu Suomen Pankin johdolla.

Talousosaamisen kansallinen strategia perustuu ehdotuksen mukaan ”tosiasioille ja analyyseille”. Se on räätälöity malli, jossa hyödynnetään OECD/INFE:n ohjeistuksia ja kansainvälisiä esimerkkejä.

Talousosaamisen strategia kuulostaa korkealentoiselta ajatuskehikolta, mutta yksinkertaisimmillaan siinä on kyse siitä, että talousosaamisella on suuri merkitys jokaisen omassa elämässä. Arkinen rahan käyttö, oman talouden suunnittelu, hankinnat, lainat, säästäminen, sijoittaminen ja vakuutukset – niistähän se henkilökohtainen talousosaaminen muodostuu.

Kun nämä talousosaamisen perusasiat ovat halinnassa, tuottaa se hyvinvointia koko kansantaloudelle. Siinä kai se Suomen Pankin syvin motiivi strategian julkaisemiselle.

Talousosaamisen kasvu toteutuu strategiaehdotuksen mukaan ennen kaikkea suunnitelmallisella ja tavoitteellisella opetuksella. Talousosaamista halutaan mukaan elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin päivähoidosta eläkeläisten kerhoihin. Lähtökohtana on aivan oikein opetuksen muokkaaminen kohderyhmille sopivaksi.

Strategia on aina strategia eikä se välttämättä konkretisoidu kovin helposti. Tähän talousosaamisen strategiaan on tarkoitus laatia konkreettinen toteuttamissuunnitelma.

Toinen strategian toteuttamiseen liittyvä asiakokonaisuus on toiminnan laadun ja puolueettomuuden varmistaminen. Kolmas keskeinen tehtävä on määritellä yhteistyössä toimijaverkoston kanssa alatavoitteet talousosaamisen osa-alueille.

Talousosaamisen edistämistä tekevät viranomaisten lisäksi monet yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Yhteistyö ja kaikkien pääsy ajantasaisen tiedon lähteille ovat avainasemassa.

Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan perustettavaksi talousosaamisen työtä tukeva ja koordinoiva toiminto.

Nähtäväksi jää, mitä konkreettisesti alkaa tapahtua, kun toteuttamissuunnitelma on valmis.

Tagged , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *