Vaaliteemojani

Lapset ja nuoret

Lapsella on oikeus päästä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen päiväkotiin. Kaupungin on turvattava tämä mahdollisuus järjestämällä riittävä määrä päivähoitopaikkoja omana työnä ja ostopalveluina.

Jokaisella kouluikäisellä on oikeus laadukkaaseen kouluopetukseen. Kaupungin on resurssoitava opetuksen järjestäminen kaikissa tilanteissa riittävästi. Oppimisessa tukea tarvitseville koululaisille on järjestettävä erityisopetusta ja tarvittaessa erityisryhmiä.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava vähintään yksi harrastusmahdollisuus perheen varallisuudesta riippumatta.

Liikkuminen kaupungissa

Pyöräily

Turulla on kaikki edellytykset nousta Suomen johtavaksi pyöräilykaupungiksi. Etäisyydet koko ruutukaava-alueella ovat sen verran lyhyitä, että pyörä on nopein, kätevin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto kävelemisen jälkeen.

Pyörätieyhteydet on saatava yhtenäisiksi ja turvallisiksi. Tarvittaessa tilaa on otettava autoliikenteeltä. Pyöräpysäköintimahdollisuuksia on parannettava. On asennettava entistä enemmän runkolukituksen mahdollistavia telineitä, joita voidaan myös kattaa.

Kävely

Kävely on parasta hyötyliikuntaa. Myös keskustaan on tuotava levähdyspenkkejä. Jalkakäytävien esteettömyyttä on parannettava.

Joukkoliikenne

Viisi vuotta toiminut seudullinen joukkoliikenne Föli on menestystarina, jonka jatkuvuus ja kehittymismahdollisuudet on turvattava. Joukkoliikenteen runkolinjasto on toteutettava mahdollisimman nopeasti.

Autoilu

On selvitettävä mahdollisuudet pysäköintilaitosten rakentamiseen keskustan kehälle niin, että keskustaan ajo vähenee.

Kulttuuri ja liikunta

Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen lisää vireyttä ja vähentää tarvetta käyttää terveyspalveluja. Osallistumiskynnys on pidettävä alhaalla. Kaupungin järjestämien ja tukemien tapahtumien lippujen hinnat on pidettävä edullisina, jotta ainakaan hinnoittelu ei estä kenenkään osallistumista.

Rasismista ja syrjinnästä vapaa Turku

  • Ei rasismille!
  • Ei syrjinnälle!
  • Ei vihapuheelle!
  • Kyllä suvaitsevaisuudelle!
  • Kyllä tasa-arvolle!
  • Kyllä vuoropuhelulle!

Päätöksenteon avoimuus

Kaupungin on jatkettava datan avointa julkaisemista

  • ostolaskut
  • päätöksenteon aineisto